Lover og regler

Metallsøkerbrukere må merke seg fornminneloven som beskytter gravhauger og andre fredede områder. All metallsøking på slike områder er forbudt. Funn av gjenstander fra før-reformatorisk tid, m.a.o. før år 1537, skal meldes til myndighetene. For mynter er det satt en grense ved år 1650. Man har krav på finnerlønn dersom staten ønsker å beholde funnet. Økokrim har skrevet en artikkel om metallsøking i Miljøkrim 23/2000 som oppsummerer lover og regler  Artikkelen finner du her.


Siste fra torget

Gavetips

Nyeste video fra Metallsøkerposten

Metallsøkerposten går til filmen